Referanse

Implementering av VÆRE SAMMEN-programmet i Finnøy kommune

 

Implementering av VÆRE SAMMEN-programmet i Finnøy kommune

Barnehageåret 2016- 2017 var me i Finnøy Kommune så heldige å ha med oss Liv Berit Heimstad Tønnessen som kurshaldar og mentor.

 

Me hadde arbeidd med Være Sammen-programmet i kommunen i fleire år, og vurderte det slik at me hadde behov for å få kunnskapen meir implementert i alle ledd. LIv Berit var med oss med sine inspirerande og tydelege innspel, gjennom fem gode samlingar. (Sjå program under)

Liv Berit har hatt ein god dialog med kommunen, og spissa dagane konkret inn til våre behov. Ho var vore godt førebudd og har utfordra kvar enkelt tilsett til å bli ein betre utgåve av seg sjølv.

Silje Vignes Flesjå, Pedagogisk rådgjevar

Program i Finnøy kommune

1. Samling for styrare og alle pedagogane i barnehagane.
Fokus: Status for kommunens Være Sammen-arbeid. Korleis kan me styrka forståinga av den autoritative vaksne?

2. Felles foreldremøte i Finnøy kommune.
Tema var tatt fra Liv Berits bok; Å velge det varme BLIKKET. (Les eigen omtale)

3. Ein halv arbeidsdag for pedagogane i barnehage og småskule.
Fokus: Korleis sikre overgang mellom barnehage og skule.

4. Planleggingsdag for alle tilsette i Finnøys barnehager.
Fokus: Kva fremjar og kva hemmer gode tilsette å være autoritative vaksne?

5. Mentorsamling med styrargruppa
Fokus: Kvalitetssikring av pågåande implementeringsprosess og vegen vidare.

Både på og mellom samlingane hadde me ulike oppgåver både individuelt og i grupper. Desse bygde bru mellom samlingane.

Send meg en melding

Kontakt

Liv Berit Heimstad Tønnessen

Mobilnr: 900 23 132

Postadresse:
Frue Terrasse 28
4012 Stavanger


Kalenderen min er åpen. Du finner den her. Finn gjerne 2 mulige datoer og send dem til meg, så velger jeg den som passer meg best.

Organisasjonsnummer: 981 720 032

Powered by Cornerstone