Referanse

Veileder for grunnskoleteamet

Liv Berit Tønnessen har vært veileder på Møllehagens skolesenter for et team bestående av 8 ansatte som jobber med barn med spesielle behov. Hun har hatt fokus på teambygging. Teamet har vært svært fornøyd med ”redskapet og verktøyet” Liv Berit har gitt dem gjennom året. Både kommunikasjon og forståelse for hverandres likheter og ulikheter har blitt styrket. Gjennom modellen ”Spilltrekanten” har teamet fått en dypere forståelse for når en er innenfor trekanten som støttespiller for de andre, og når en er utenfor og enten kjører over andre eller blir usynlig i teamet.

Birgitte Høiby, Avdelingsleder
Linda Gilje, Rektor

Send meg en melding

Kontakt

Liv Berit Heimstad Tønnessen

Mobilnr: 900 23 132

Postadresse:
Frue Terrasse 28
4012 Stavanger


Kalenderen min er åpen. Du finner den her. Finn gjerne 2 mulige datoer og send dem til meg, så velger jeg den som passer meg best.

Organisasjonsnummer: 981 720 032

Powered by Cornerstone