Lederstøtte i implementeringsarbeid

Ethvert mål som settes fører med seg bevisst arbeid for å nå det satte mål. Men hva hemmer og hva fremmer veien dit? Kommunikasjon er en viktig nøkkel for å lykkes.

For å styrke egen evne til kommunikasjon er det nyttig med lederstøtte – både for leder, ledergruppe og et samlet personale. Lederstøttens utenfrablikk kan rydde opp i det som hemmer og styrke det som fremmer.

I boken, Relasjonsledelse av Jan Spurkeland, står mitt favorittsitat om ledelse:

Ledelse er å påvirke likemenn. For å påvirke likemenn må en dele makt. For at det skal være mulig å dele makt må det være tillit fra leder til medarbeider. Det en får som gjenytelse er tillit. For å nå mål gjennom andre/påvirke må en være i samspill.

For å utvikle en slik holdning til ledelse er det nyttig å ha en utenfor bedriften som styrker og utfordrer leder/e i både å lede seg selv og sine ansatte.

REFERANSER

Send meg en melding

Kontakt

Liv Berit Heimstad Tønnessen

Mobilnr: 900 23 132

Postadresse:
Frue Terrasse 28
4012 Stavanger


Kalenderen min er åpen. Du finner den her. Finn gjerne 2 mulige datoer og send dem til meg, så velger jeg den som passer meg best.

Organisasjonsnummer: 981 720 032

Powered by Cornerstone