Referanse

Slåtthaug barnehage, Stavanger. Veiledning/undervisning 3 måneder

 

Slåtthaug barnehage, Stavanger. Veiledning/undervisning 3 måneder

Ved oppstart skapte det usikkerhet hos enkelte at en «utenfra» skulle observere arbeidet vårt. Dette forandret seg fort. Liv Berit er en varm person, som byr på seg selv. Hun er heller ikke redd for å fortelle om egne tabber. Hun er en historieforteller og det ble mye lått og løye og gjenkjennelige episoder for oss alle. Slik klarte hun å ufarliggjøre det som skulle skje og skape et engasjement for programmet. Dette forsterket seg etter at hun hadde observert på avdelingene. Liv Berit har en fin evne til å skape en trygg atmosfære, slik at alle er aktive og åpne.

 

Vi er opptatt av å jobbe med egne holdninger og reflektere over våre handlinger. For å både bli inspirert og å styrke bevisstheten rundt dette engasjerte vi Liv Berit til å hjelpe oss videre i arbeidet med voksenrollen. (se program under)

- Vi fikk mange aha-opplevelser.
- Vi ble bevisste på enkelte barn som sjelden ble sett av de voksne.
- Vi reflekterte rundt, og fikk tips om hvordan vi kunne gjøre forbedringer.
- Alle ansatte satte seg konkrete mål for ting de skulle jobbe med framover.

Vi opplevde absolutt at Liv Berit gav oss det vi trengte for å nå målet om en større bevissthet rundt egen rolle og egne holdninger.

Tone Hognestad, styrer

PROGRAM i Slåtthaug barnehage
Fokus: Hvordan styrke barns selvfølelse enda mer, både hos det utagerende og det stille barnet
Metodikk: Observasjon av voksnes væremåte på avdelingen, etterfulgt av 2 timers veiledning.

1: Planleggingsmøte med lederteamet.
2: Informasjon/motivasjon for et samlet personale før observasjonsperioden.
3: Gjennomføring av observasjon på alle avdelinger.
4: Oppsummerende personalmøte: «Voksenrollen – samspill og kommunikasjon». Drøfting av veien videre. Vi hadde fokus på hvordan vi kan styrke samspill og kommunikasjon innen personalet, samt være gode rollemodeller. Liv Berit trakk fram raushet som et sentralt begrep. Vi jobbet i grupper med hvordan rause handlinger ser ut i møte med barn og voksne.

Send meg en melding

Kontakt

Liv Berit Heimstad Tønnessen

Mobilnr: 900 23 132

Postadresse:
Frue Terrasse 28
4012 Stavanger


Kalenderen min er åpen. Du finner den her. Finn gjerne 2 mulige datoer og send dem til meg, så velger jeg den som passer meg best.

Organisasjonsnummer: 981 720 032

Powered by Cornerstone