Referanse

Kurs for Sola kommunes fagarbeidere og assistenter

I arbeidet med å sikre kompetanseheving i kommunens barnehager, ønsket Sola kommune å ta utgangspunkt i en fagbok om voksenrollen som alle kunne lese. Vi valgte boka «Å velge det varme blikket». Styrer i den enkelte barnehage valgte selv hvordan de jobbet med boka i egen barnehage. De fleste valgte å sette av fast tid til lesing. Noen brukte grupper til refleksjonsspørsmålene som følger hvert kapittel. Boka har også blitt brukt boka i foreldreveiledning. 

I vår barnehage har vi jobbet med Baumrinds voksenroller. Modellen ble mer forståelig og konkret for de ansatte etter at vi leste «Å velge det varme blikket». Personalet har fått et «felles språk», og det er lettere å veilede hverandre når alle har samme referanseramme. 

Vi arrangerte to halvdagskurs med bokas forfatter, Liv Berit Heimstad Tønnessen, slik at flest mulig fikk anledning til å være med. Personalet kom engasjerte tilbake, og jeg har bare hørt positive tilbakemeldinger. Foredraget var fullpakket med praksisfortellinger vi alle kan kjenne oss igjen i. Det ble tydelig og konkret fremstilt med bilder og røde/grønne tepper. Det var matnyttig og lett å ta med seg til egen barnehage.

Merete Hansen, styrer i Høgeholen barnehage

 

Det har vært mange gode tilbakemeldinger av kurset i ettertid. Ansatte har opplevd at Liv Berit Tønnessen var engasjert og god i formidlingen. Praksisfortellingene hun serverer gjør at budskapet både gjør inntrykk og tas vare på. De melder også at dette henger sammen med de pedagogiske valgene som Sola kommune jobber etter. Det er veldig kjekt når ansatte opplever en rød tråd i det vi presenterer! Takk for ditt bidrag til oss! Det har satt gode og varme spor

Tove Valdeland, Barnehagesjefen i Sola

Send meg en melding

Kontakt

Liv Berit Heimstad Tønnessen

Mobilnr: 900 23 132

Postadresse:
Frue Terrasse 28
4012 Stavanger


Kalenderen min er åpen. Du finner den her. Finn gjerne 2 mulige datoer og send dem til meg, så velger jeg den som passer meg best.

Organisasjonsnummer: 981 720 032

Powered by Cornerstone