Referanse

Veiledning ved ungdomsteamet

Gjennom veiledningene med Liv Berit de siste årene har vi fått økt kvalitet i debrief, pedagogiske- og didaktiske diskusjoner, nettopp fordi ærligheten og åpenheten ga trygghet til å komme med det man måtte mene.

Hensikten med veiledningen har vært: Hva er et godt team, og hvordan bygges det? Ungdomsgruppa på skolesenteret jobber med ungdommer i en vanskelig livssituasjon. De har store utfordringer knyttet både til atferd og sosial kompetanse, samt diagnoser som kan være utløst av traumatiske opplevelser gjennom tidlig barndom- og ungdomstid. For oss som jobber med disse ungdommene er det flere aspekter som er viktige for at vi skal kunne gjøre en best mulig innsats i vår hverdag sammen med elevene. Et av dem er at teamet har samme tilnærming og forståelse av hvem våre elever er og hvilke behov de har for å kunne prestere og mestre i både skolehverdag og ellers i livet. I veiledningen ønsket vi å spisse kompetansen vi allerede hadde, samtidig som vi ønsket å definere oss selv og våre verdier/holdninger, på en enda tydeligere måte. «Sammen er vi sterke», «trekke i samme retning» og «takhøyde» var utgangspunktet for de kommende timene.

Liv Berit har hjulpet oss med å definere rollene vi har i teamet. Vi har oppdaget både styrker og svakheter og ikke minst har vi funnet «gull». Gullet er den enkeltes nøkler som åpner opp inn til elevene. Vi ble raskt enda bedre kjent med kolleger vi allerede kjente godt. Vi fikk større takhøyde på en positiv måte og ble mer oppmerksomme på den enkeltes behov. Vi fikk streket opp et tydeligere veikart enn vi tidligere hadde hatt og fikk virkelig følelsen av at vi større grad trakk i samme retning og mot et felles mål. Sammen ER vi sterke(re)

På vegne av teamet; leder Knut Eiulf Traa

Send meg en melding

Kontakt

Liv Berit Heimstad Tønnessen

Mobilnr: 900 23 132

Postadresse:
Frue Terrasse 28
4012 Stavanger


Kalenderen min er åpen. Du finner den her. Finn gjerne 2 mulige datoer og send dem til meg, så velger jeg den som passer meg best.

Organisasjonsnummer: 981 720 032

Powered by Cornerstone