Referanse

Håholen barnehage, Sandnes. Personalutvikling over tid

Håholen barnehage kom første gang i kontakt med Liv Berit gjennom et 2 årig prosjektarbeid med utgangspunkt i Berit Baes studier av Voksnes definisjonsmakt, og Relasjoner barn - voksne. Hun løftet hele personalgruppa både faglig og ikke minst i troen på egne ressurser. Prosjektet ga oss økt stolthet i forhold til yrket vårt.

Ved flere anledninger har hun vært foreleser på felles kurs for foreldre og ansatte. Hun har en god blanding av praktiske eksempler og relasjonsforsking/teorier. Liv Berit rører ved noe i oss. Hun hjelper oss til å reflektere over væremåter og hvorvidt de samsvarer med det vi egentlig står for (verdier/etikk). Hun belyser via teori, praksis og humor.

I senere tid, etter et ekstremt travelt år med mye endring, fikk vi behov for ekstern veileder og engasjerte Liv Berit igjen. Hennes veiledning gav oss en utvidet og felles innsikt i samarbeid, frustrasjon og konflikt. Den enkelte ansatte satt både igjen med en god følelse av å ha blitt hørt og forstått, og betydningen av eget bidrag til personalsamarbeidet.

Vi trenger eksterne inspiratorer inn i barnehagene våre. Da er Liv Berit Heimstad Tønnessen et veldig godt valg.

Inger Borsheim Thorsen, styrer

 

Send meg en melding

Kontakt

Liv Berit Heimstad Tønnessen

Mobilnr: 900 23 132

Postadresse:
Frue Terrasse 28
4012 Stavanger


Kalenderen min er åpen. Du finner den her. Finn gjerne 2 mulige datoer og send dem til meg, så velger jeg den som passer meg best.

Organisasjonsnummer: 981 720 032

Powered by Cornerstone