Referanse

Det varme BLIKKET i menigheten
Det varme BLIKKET i menigheten

Bogafjell sokn i Sandnes består av Bogafjell og Figgjo menigheter. Vi arbeider målrettet og bevisst ut fra vedtatt visjon og verdier. Vår visjon er Jesus, sett trodd og etterfulgt, og et av våre fire fokusområder er utrustende fellesskap.

På grunn av stort engasjement blant medarbeidere, i smågrupper og andre tjenester, ser vi det som en risiko for at vi kan ta hverandre for gitt. Dette kan føre til at noen opplever ikke å bli sett, går lei og ender med at de trekker seg ut.

Bestillingen til Liv Berit var «Det varme blikket i menigheten», og vi er svært takknemlige for det hun delte med oss. Med utgangspunkt i eget trosliv og forfatterskap, tok Liv Berit oss med på en engasjerende reise hvor hun viste sårbarhet og ekthet. Her utfordret og engasjerte hun til viktige refleksjoner om hvordan vi kan vokse i vår relasjon til Gud, og være gode og ansvarlige voksne i møte med mennesker i våre smågrupper og i det større fellesskapet.

Det handlet om det vi har og det Jesus er. Det handlet om å rette fokus fra å gjøre til å være: «I vårt kristne fellesskap handler det ikke om hva vi gjør, men hvem vi er for ham», poengterte Liv Berit. Trygghet i eget trosliv utstråler trygghet overfor andre. Slik førte Liv Berit sitt foredrag våre ledere videre på veien i bevisstgjøringen av eget trosliv og viktigheten av å se den enkelte, med deres liv og bagasje.

Vi gir Liv Berit våre beste anbefalinger!

Torstein Nordal, sokneprest

Illustrasjonsfoto: Jørgen Breivold, Bogafjell menighet

Send meg en melding

Kontakt

Liv Berit Heimstad Tønnessen

Mobilnr: 900 23 132

Postadresse:
Frue Terrasse 28
4012 Stavanger


Kalenderen min er åpen. Du finner den her. Finn gjerne 2 mulige datoer og send dem til meg, så velger jeg den som passer meg best.

Organisasjonsnummer: 981 720 032

Powered by Cornerstone